Inga-Christina Kleist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hem      ·      Vad du erbjuds      ·      Erfarenhet och utbildning      ·      Kontakt
 
 
 
 
 
 
Den djupa skammen
framburen
Den svarta skulden
Skingrad
Den stora sorgen
Förvandlad
Vredens vingar skapar glädjen
Oändlig kärlek, vår arvedel
 
 
 
 
 
 
Att komma hem
 
 
 
 
 
 
När du känner dig fullt tillfreds? I kärleksfull innerlighet? Närvarande i tillit och acceptans? Som en del av ett större sammanhang? Har lust och glädje?

Är allt detta möjligt? Det är vårt djupaste naturliga tillstånd. Som jag ser det. Men vi upplever också sorg, smärta, vrede, skam och rädsla. Känslor som kan omvandlas till vishet och kreativitet när du möter och tar hand om dem.
Du kan bli fri att skapa det liv som stämmer med dina unika förutsättningar. Kanske du behöver lämna motorvägen för att följa ditt hjärtas röst.

När du kan acceptera och älska dig själv förmedlar du empati och kärlek till andra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
InCordia Konsult