Inga-Christina Kleist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hem      ·      Vad du erbjuds      ·      Erfarenhet och utbildning      ·      Kontakt
 
 
 
 
 
 
InCordia Konsult Inga-Christina Kleist i Göteborg erbjuder Gestaltterapi enskilt och med grupper i personlig utveckling, Handledning med arbetsgrupper, Coachar enskilda, Kroppsterapi och healing, familjekonstellationer
You are the creator of all you long for.
Simply by your knowledge that you long for it,
you can be absolutely sure
that you have already begun its creation.

There is no separation
between physical evolution and
the process of spiritual enlightenment.
It is called awakening.

Barbara Brennan
 
 
 
 
 
 
Vad du erbjuds
Aktuellt
 
 
 
 
 
 
Upplevelsen att bli accepterad och respektfullt sedd och hörd är oerhört betydelsefull för att kunna växa som människa. Det är vad jag själv varit med om och vad jag vill förmedla vidare. Ett samarbete startar från dina behov, din situation och vad du vill förändra. Du får stöd lyssna till din kropps signaler, dina känslor och tankar. Jag tar hjälp av det jag uppfattar energimässigt i ditt system och vad jag får som vägledning. Jag började tidigt uppfatta det jag nu kallar "soul level". En nivå av djup sanning, vishet och kärlek. För mig ett vibrerande, energigivande, levande fält. En nivå vi uppfattar på olika personliga sätt.

I hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor och relationer. Först i över 20 år som socialarbetare med utsatta familjer och barn. Samtidigt levde jag i egen stor familj. Sedan 90-talets början som psykoterapeut med gestaltterapi för individer och grupper. En terapiform som betonar upplevelse, närvaro och helhet kropp och psyke. Jag valde även att lära mig rosenmetoden, en kroppsterapi. En metod liknande mjuk massage för att lösa upp spänningar och känslor i kroppen. Det har alltid fascinerat mig hur det vi varit med om och är finns i kroppen.

Sedan början av 2000-talet är familjekonstellationer en del av det jag har med mig. Familjekonstellationer visar hur du är del av ett system och genom att lösa upp knutar i systemet kan det bli ett flöde som ger utrymme för kärlek och försoning. Metoden innebär att arbeta med energifält och är användbar i många sammanhang, till exempel för handledning/coaching i arbetsgrupper.

Efterhand har min erfarenhet blivit en integrerad helhet och medvetenhet om energi - healing. Jag har fördjupat och utvidgat den kunskapen med hjälp av en omfattande, 4-årig utbildning. För mig innebär det större tillit och tilltro till våra inneboende möjligheter och den hjälp som finns att få.

I min vardag ingår att måla och skriva. Och jag är farmor och mormor vilket bidrar till min önskan om att verka för framtiden.
Jag vänder mig till enskilda personer, par och grupper. Både privat och yrkesmässigt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
InCordia Konsult